logo
 
 
 
合成五金製品廠
Hop Shing Metal Works Fty.
 
 
 
繁體 | 简体 | Eng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

產品介紹

 
本廠房的生產線由專業及訓練有素的技術人員操作,配備先進的電腦機器,提供高效的生產。